9,1
873 beoordelingen

Duurzaam Ondernemen Certificaat

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant. Dit is binnen de ecologische randvoorwaarden ook wel bekend als: People, Planet en Profit.

Peterman Autogroep

Bij Peterman Autogroep is maatschappelijke betrokkenheid met het milieu in Twente een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Dit komt onder andere tot uiting in onze bedrijfsprocessen, sponsoring en ondersteuning van projecten, verenigingen en stichtingen die een bijdrage leveren aan de lokale maatschappij.

Erkend Duurzaam Plus certificaat

In al onze vestigingen (Enschede hier weggehaald) hebben wij het certificaat Erkend Duurzaam behaald. Dit certificaat is ontwikkeld voor bedrijven speciaal in de automotive-sector die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen aantoonbaar in hun bedrijfsvoering hebben doorgevoerd.

Zo is ons pand voorzien van een speciaal lichtplan en is er tijdens het architectonische ontwerp rekening gehouden met het zo efficiënt mogelijk inrichten voor een laag energieverbruik. Bij alle werkzaamheden wordt altijd duurzaamheid en kwaliteit in acht genomen!

Toyota Environmental Challenge 2050

Toyota heeft een lange historie als het gaat om duurzaamheid en de bescherming van het milieu. Iets waar we trots op zijn! Maar ook in de toekomst wil Toyota een voortrekkersrol blijven spelen met een aantal belangrijke ambities.

Toyota heeft zich ten doel gesteld 6 ‘challenges’ te voldoen van de Environmental Challenge 2050. Door middel van deze 6 uitdagende challenges streven wij naar een zero-emission bedrijfsvoering in 2050.